S'inicia la instal·lació del nou accelerador lineal de la Unitat de Radioteràpia de les Terres de l'Ebre

Dijous, 11 de març arribava a Jesús i s’iniciava la instal·lació del nou accelerador lineal de la Unitat de Radioteràpia de Terres de l’Ebre (URTE), acomplint així el calendari establert, una vegada retirat l’aparell anterior. A partir de l’abril començarà el procés de calibratge, que té una durada aproximada de 4 mesos, i una vegada finalitzat ja es podran iniciar els tractaments, previsiblement, durant l’estiu.

Aquest dilluns 15 de març, una vegada muntat el nou aparell, s’ha realitzat una visita on hi ha assistit Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, així com la regidora de Salut de l’Ajuntament de Tortosa, Mònica Ripoll, el director de l’Hospital de la Santa Creu, Salvador Pallejà i el delegat de la Lliga Contra el Càncer de les Terres de l’Ebre, Francesc Vallespí i dirigida per Manel Artigues, Director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de l’Hospital Sant Joan de Reus. En la visita s’ha pogut veure el nou aparell, ja a la sala i realitzant la deguda instal·lació de tots els components, abans que comenci el procés de calibratge.

L'aparell, de la firma VARIAN, és la plataforma més innovadora que hi ha actualment al mercat, anomenada Truebeam, i permet la realització de qualsevol de les tècniques existents en radioteràpia. Així per exemple, es podran fer tractaments de radioteràpia guiada per la imatge i arcoteràpia volumètrica modulada, que és la tècnica més innovadora que permet saber en cada moment on es troba el tumor i adaptar-ne el tractament a cada sessió, amb el benefici que comporta pel teixit sa que l'envolta, oferint una millora important en la qualitat i adequació del tractament a cada pacient i disminuint els efectes secundaris.

Amb el nou accelerador també es podran realitzar les tècniques que ja es feien a la Unitat de Radioteràpia amb l'anterior aparell, com són els tractaments amb radioteràpia d'intensitat modulada (IMRT), Gating i tècniques quadridimensionals, així com de noves com l'SBRT i d'altres que fins a l'actualitat només es podien realitzar a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Per tant, amb aquesta millora la URTE podrà oferir tots els tractaments sense haver de desplaçar els pacients amb càncer i els seus familiars més enllà de les Terres de l'Ebre.

Acceleradors bessons

El nou accelerador lineal de la URTE serà bessó del que en els pròxims mesos s'instal·larà a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, és a dir, que en cas d'avaria d'un dels aparells i durant els controls periòdics, l'altre podrà tractar els pacients derivats del primer sense que aquests s'hagin de sotmetre a cap prova complementària.

La URTE tracta pacients des de juliol del 2008. Va ser plantejada com una descentralització dels tractaments de radioteràpia per a les Terres de l'Ebre per una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud de l'Hospital Sant Joan (centre de referència en oncologia per a tota la demarcació). La URTE està dotada d'un accelerador lineal d'última generació (que és el que ara s'està instal·lant) i d'una unitat d'ortovoltatge per al tractament dels càncers de pell.

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, ha destacat “l’avanç favorable en la instal·lació del nou accelerador, que avança a molt bon ritme gràcies a la gran implicació del personal de muntatge”, alhora que ha volgut posar èmfasi en que “es treballarà a la màxima velocitat possible, sense perdre precisió ni saltar-nos cap protocol, per tal d’oferir quan abans sigui possible aquest servei als pacients de les Terres de l’Ebre que el precisin”.