L’Oferta Pública d’Ocupació permet convocar 330 llocs de treball en règim de contractació indefinida

Els Consells d’Administració del Grup Salut Reus (Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i Centre MQ Reus) i de GINSA, AIE han aprovat l’aplicació de l’Oferta Pública d’Ocupació de la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’empara de la normativa de contractació del sector públic, que permetrà convocar 330 llocs de treball en règim de contractació indefinida de diferents perfils professionals. Concretament es convocaran les places següents: Hospital Universitari Sant Joan de Reus:  240 places Hospital Comarcal de Móra d’Ebre: 19 places Centre MQ Reus:  30 places GINSA, AIE:  41 places A la tardor es publicarà la convocatòria de places i les seves bases al Butlletí Oficial de la Província i posteriorment s’iniciaran els respectius processos de selecció. Noemí Llauradó, presidenta del Consell d’Administració del Grup Salut i de GINSA s’ha mostrat satisfeta perquè amb aquestes convocatòries “es reduirà la temporalitat de la plantilla d’aquestes entitats públiques de forma significativa, alhora que es consolidaran molts llocs de treball i augmentarà la competitivitat laboral”. D’altra banda cal recordar que els patronats de la Fundació Sagessa Salut, la Fundació per a l’Atenció Social i la Fundació per a l’Atenció Educativa i el Consell d’Administració de Sagessa SA també van aprovar, el 26 de juliol passat, l’aplicació de l’Oferta Pública d’Ocupació que permetrà convocar 137 llocs de treball més en règim de contractació indefinida en aquestes entitats. Així doncs, es convocaran un total de 467 places entre les diferents entitats que formen el Grup Salut i Sagessa.