Comunicació

Vídeos

L'experiència del pacient a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Tots i totes som l'experiència del pacient

Un hospital pot ser un lloc que provoqui por i/o confusió: por per la malaltia que es pateix i confusió per trobar-se en un entorn desconegut. Darrera d'això, però, hi ha un conjunt de professionals molt diversos que amb la seva feina i professionalitat treballen per tal que l'experiència del pacient sigui la millor possible.

Per entendre de què estem parlant cal tenir en compte quatre aspectes clau:

- Les interaccions, és a dir, aquells punts de contacte, prèviament establerts, que té el pacient amb el centre sanitari.

- La cultura de l'organització, que fa referència a les persones, la visió, la comunitat i els valors que defineixen una organització en general.

- Les percepcions, que són tot allò que els pacients recorden, entenen i reconeixen en el seu pas per l'Hospital. Aquestes poden variar segons les experiències personals de cadascú.

- Finalment, la cura rebuda, que engloba totes aquelles accions que duen a terme els professionals de l'organització abans, durant i després del pas del pacient per l'Hospital.

Per tant, no és només la seva satisfacció, és molt més.

Així doncs, tots i totes som l'experiència del pacient.