Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Oftalmologia

  • Nombre de places acreditades: 1
  • Nombre de residents actuals: 4
  • Cap de Servei Dr. Pere Romero Aroca

Tutors

Guia MIR d'Oftalmologia

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

El Servei d'Oftalmologia existeix com a entitat pròpia des de l'any 2001 i té acreditació per a un resident anual des de l'any 2012. Som centre de referència per a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i per a l'Hospital d'Amposta. També per a l'Hospital Pius de Valls en la patologia de la retina i galucoma

Recursos materials

Disposem de l'aparatatge necessari per la pràctica diària de la nostre especialitat: làmpares de fenedura en tots els despatxos, OCT, campímetre, , paquímetre, topògraf, microscopi especular de comptatge endotelial, angiògraf, retinògraf, biometre ultrasònic i IOL master, làsser YAG, làsser per retina, ERG, EOG i PEV.

Les Consultes d''Oftalmologia estan situades a la planta baixa de l'Hospital. Consten de 8 despatxos equipats amb els aparells necessaris per a la nostra especialitat: làmpares de fenedura, en tots els despatxos, microscopi especular de comptatge endotelial, OCT, angiògraf , retinògraf, làser per retina i una consulta completa per optometria.

També disposem de campímetre, paquímetre, topògraf, biòmetre ultrasònic i IOL màster d'última generació, làser YAG, ERG, EOG i PEV

Vam ser pioner en la cirurgia major ambulatòria de la cataracta en el nostre hospital. Actualment disposem de quiròfans totalment equipats per a la cirurgia oftalmològica a la planta -1. Disposem d'un o dos quiròfans diaris per a la nostra especialitat.

Pla de rotacions externes

Hi ha dues rotacions sistemàtiques: a l´Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona, a oftalmologia pediàtrica durant 3 mesos i a l'Institut Català de la Retina de Barcelona, a la secció de cirurgia refractiva durant 1 mes i un altre mes a neuro-oftalmologia a l'Institut Català de la Retina. Durant el tercer any hi ha la possibilitat de fer quatre mesos de rotacions opcionals.

Any

Rotació

Duració

(mesos)

Dispositiu Docent

R1

Oftalmologia general

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Optometria

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Òrbita i oculoplàstica

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

Cataracta

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Glaucoma

4

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Còrnia

2

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R3

Oftalmologia pediàtrica

3

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Cirurgia Refractiva i Neuroftalmologia

2

Institut Català de la Retina (Barcelona)

Oftalmologia pediàtrica

3

Hospital Universitari Sant Joan de Déu (Barcelona)

Rotació lliure

2

Retina mèdica

1

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R4

Retina mèdica

6

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Retina quirúrgica

5

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Activitat assistencial, docència i recerca

Disposem d'un programa de cribratge i detecció precoç de retinopatia diabètica amb càmara no midriàtica. L'any 2014 ens va ser atorgat el premi Hinnovar del grup Novartis per un projecte relacionat amb aquest cribratge de RD. També tenim un programa de detecció precoç de glaucoma.

Els residents realitzen guàrdies exclusivament de la seva especialitat durant tota la residència. Els adjunts fan guàrdies localitzades.

Sessions del Servei

Es realitza una sessió setmanal, de 15 a 16.00 hores per metges adjunts i metges residents i una sessió administrativa un cop al mes en el mateix horari però en dia diferent.

La temàtica pot ser: bibliogràfica, clínica, interhospitalària entre els hospitals de les comarques de Tarragona, monogràfiques, d'un convidat extern

Tenim residents de Medicina de Família i Comunitària que fan la seva rotació pel nostre Servei i rotacions d'estudiants de la Facultat de Medicina Rovira i Virgili.

Estem dins de diferents grups de recerca a la Universitat (Fundació Pere Virgili) i els residents tenen la possibilitat de realitzar la seva tesi durant la residència. El Cap de Servei i 4 dels Adjunts tenen feta la seva tesi doctoral.

Es fan classes a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El Dr. Pere Romero, amb un ampli curriculum com a investigador i docent, és el professor titular.

El Servei d'Oftalmologia existeix com a entitat pròpia des de l'any 2001 i té acreditació per a un resident anual des de l'any 2012

Dades generals de la residència

La residència es fa dins el nostre servei, no hi ha rotacions per altres serveis de l'Hospital.Les rotacions es divideixen en:

  • R1: Aprendre el maneig de les urgències en oftalmologia i els diversos aparells específics de la nostra especialitat, optometria, oculoplàstica i annexos oculars.
  • R2: rotació pel pol anterior, glaucoma i còrnia.
  • R3: oftalmologia pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu, Cirurgia refractiva i neuro-oftalmològica a l'Institut Català de la Retina i rotació opcional i oftalmologia pediàtrica en el notre Hospital.
  • R4: retina (mèdica i quirúrgica) i oftalmoligia pediàtrica.

Vam ser pioner en la cirurgia major ambulatòria de la cataracta en el nostre hospital. Actualment disposem de quiròfans totalment equipats per a la cirurgia oftalmològica

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat d’Oftalmologia