Formació especialitzada de Postgrau

MIR en Medicina del Treball

  • Nombre de places acreditades: 1
  • Nombre de residents actuals: 2
  • Cap de Servei Dr. Joan M Ingles Torruella

Tutors

Guia MIR de Medicina del treball

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Pla de rotacions

ANY

ROTACIÓ

DURADA

DISPOSITIU

R1

Curs UPF

3 mesos

UPF

Oftalmologia

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Otorinolaringologia

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Serveis de Medicina Preventiva Hospitalària / Serveis de Prevenció de riscos laborals hospitalaris

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Cardiologia

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Medicina Interna

2 mesos

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Neurologia

15 dies

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Al·lergologia

15 dies

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Servicio de Dermatología mèdic-quirúrgica i venereología

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

R2

Curs UPF

3 meses

UPF

Pneumologia

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Serveis de Prevenció de riscos laborals hospitalaris

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Cirurgia General y del Aparell Digestiu

2 meses

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

3 meses

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Medicina Física i Rehabilitació

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

R3

Atenció Primària

3 meses

CAP Marià Fortuny

Institut Salud Laboral

1 mes

Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries ICAMS

Institut Salud Laboral

1 mes

Agencia Salut Pública Camp de Tarragona

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals - Servei de Prevenció Aliè Salut i Treball

2 meses

Servei de Prevenció Aliè (SPA) Salut i Treball*

(Existeix la possibilitat de substituir aquesta rotació per una rotació opcional en un altre SPA con una durada màxima de 2 meses)

Psiquiatria i Psicologia Mèdica - Institut Pere Mata

Unidad de Drogodependecias 

2 meses

Institut Pere Mata (IPM)*

Hospital Unviersitari Sant Joan de Reus 

Serveis de Prevenció de riscos laborals hospitalaris

2 meses

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

(Existeix la possibilitat de substituir aquesta rotació per una rotació opcional en un altre SPP con una durada màxima de 2 meses)

R4

Serveis de Prevenció de riscos laborals hospitalaris

11 meses

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

(Existeix la possibilitat de substituir aquesta rotació per una rotació opcional en un altre SPP amb un màxim de 4 meses)

L’especialitat de Medicina del treball va ser acreditada el passat mes de juny de 2022

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia MIR de l'especialitat de Medicina del treball