Formació especialitzada de Postgrau

IIR en Infermeria del Treball

  • Nombre de places acreditades: 1
  • Cap de Servei Dr. Joan M Ingles Torruella
  • Presidenta de la Subcomissió Docent d'Infermeria: Esther Videgaín Bea

Tutors

Guia IIR de Infermeria del treball

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

Pla de rotacions

ANY

ROTACIÓ

DURADA

DISPOSITIU

R1

Formació Teòrica en Infermeria del Treball (FTET)

4 setmanes

Universitat Pompeu Fabra

Urgències hospitalàries i extrahospitalaries generales

1 mes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Urgències traumatologia

4 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Rehabilitació

1 setmana

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Pneumologia

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Cardiologia

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Dermatologia

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Al·lergologia

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Medicina Preventiva/ Control d'infecció

2 setmana

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Oftalmologia

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Otorinolaringologia

1 setmana

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Radiodiagnòstic

2 setmanes

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Atenció Primària

1 mes

CAPI Marià Fortuny.

Serveis de gestió administrativa

2 setmanes

Agencia de Salud Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre en ASPCAT (ASPT)

Servicio de Prevenció

Propi (SPP)

1 mes y 2 setmanes

SPP Hospital Universitari Sant Joan de Reus - aMSP

Servei de Prevenció Aliè (SPA)

1 mes

Salut i Treball

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

R2

Formació Teòrica en Infermeria del Treball (FTET)

1 setmana

Universitat Pompeu Fabra

Servicio de Prevenció

Propi (SPP)

10 meses y 3 setmanes

SPP Hospital Universitari Sant Joan de Reus - aMSP

L’especialitat de Infemeria del treball va ser acreditada el passat mes de juny de 2022

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Guia IIR de Infermeria del treball