Intel·ligència Artificial, al servei de la medicina

Foto: Alfredo González - Diari de Tarragona
Foto: Alfredo González - Diari de Tarragona

«La Intel·ligència Artificial (IA) és una eina molt útil per establir patrons i definir aquells pacients que són susceptibles de tenir patologia, encara que és el professional mèdic qui, en última instància, doni el vistiplau. Un algorisme, de per si mateix, ni diagnostica ni opera, però contribueix a una major eficiència, una millor gestió dels recursos i, realment, destinar la nostra energia a tractar els i les pacients que tinguin una patologia o estiguin a punt de desenvolupar-la». Amb aquestes paraules, el metge adjunt del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Màster en Intel·ligència Artificial (IBM) i professor associat d'Oftalmologia a la URV, Marc Baget Bernaldiz, contextualitza el present i el futur de la Intel·ligència Artificial a làmbit de la salut.

El contingut complet d'aquesta informació es pot consultar en aquest enllaç del Diari de Tarragona: https://www.diaridetarragona.com/cultura/salud/inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-medicina-AK19139339