L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus estrena el Laboratori d’Anàlisis Clíniques

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha inaugurat el Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, un servei integrat al Laboratori de Referència de Catalunya, que forma part de la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge, dibi. L'equipament disposa d'una superfície construïda de 746 m² i està integrat pel laboratori d'urgències, que ja ocupava aquest espai, i el de rutina, anteriorment ubicat a l'edifici CEPID de Reus. Amb una inversió de 650.000 euros, el projecte es va iniciar el maig de 2022 amb la implicació d'un gran equip de professionals de l'Hospital i el Laboratori de Referència de Catalunya (LRC).

La integració del laboratori de rutina ha reorganitzat processos que en alguns casos es duplicaven arran de la separació física, optimitzant així els recursos i facilitant l'intercanvi d'informació amb el centre hospitalari. També s'ha impulsat l'adequació a la demanda, que disminueix el nombre de proves; suposa un avenç en la pràctica del "right care", les pràctiques clíniques que aporten valor i s'ajusten a les necessitats de les persones.

Millora així la coordinació del personal, fomentant la formació i la capacitat de treball multidisciplinari en el laboratori. Cal destacar l'esforç col·lectiu durant tot el procés d'integració, ja que s'ha mantingut la continuïtat del servei tant de rutina com d'urgència.

L'activitat del Laboratori d'Anàlisis Clíniques

El laboratori compta amb més d'una trentena de professionals de disciplines i àmbits especialitzats diversos: 27 tècnics especialistes en laboratori, 9 especialistes en laboratori clínic (Anàlisis Clíniques i Microbiologia i Parasitologia, Bioquímica Clínica), 4 residents en formació i 2 professionals d'administració. Dotats de les darreres tecnologies en producció, donen una resposta òptima i ajustada a les necessitats de l'Hospital i els seus usuaris.

El laboratori du a terme més de tres milions de proves anuals i concentra la tasca en la secció de Bioquímica amb prop de dos milions. També comprèn les Seccions d'Hemostàsia, Hematologia, Hormones, Microbiologia, Marcadors Tumorals, Serologia Infecciosa, Immunologia, Farmacologia i Biologia Molecular, entre altres. El volum de proves internalitzades supera el 97%, essent el laboratori més autosuficient de la xarxa, el segon en volum de producció global de la xarxa i el tercer en peticions urgents.

La xarxa LRC-dibi està formada per una vintena d'hospitals i centres de salut que actuen com a nodes, comparteixen necessitats i ofereixen respostes als seus professionals i persones usuàries. 

El conseller de Salut també ha visitat les noves instal·lacions del PET-TAC d'última generació, que ha entrat en funcionament recentment i que permet la detecció de malalties oconlògiques, gastrointestinals o cardíaques, entre altres.

El laboratori du a terme més de tres milions de proves anuals i concentra la tasca en la secció de Bioquímica amb prop de dos milions