Commemorem el Dia Mundial de l'Oncologia Radioteràpica

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus fa difusió, a través de diversos plafons informatius situats a la Rambla del centre, del Dia Mundial de l'Oncologia Radioteràpica, una especialitat mèdica que tracta la majoria de pacients amb càncer i forma part del mateix tractament multidisciplinari. La radioteràpia consisteix a administrar radiacions ionitzants, de manera precisa en un volum del cos per erradicar les cèl·lules tumorals, protegint els òrgans sans. Es poden utilitzar soles o combinades amb altres agents terapèutics. 

Entre el 50 i el 70% dels pacients amb càncer fan radioteràpia en algun moment al llarg de la seva malaltia i s'estima, que al voltant d'un 50% de pacients amb càncer es curen. Així mateix, La radioteràpia és una arma terapèutica alternativa per al tractament de malalties artrodegeneratives en pacients d'edat avançada i pluripatològics. La nostra experiència ens indica que la radioteràpia, a dosis baixes, és eficaç en artrosi i no produeix efectes secundaris.

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital està format per un equip multidisciplinari de 50 professionals que tenen cura del pacient oncològic.

Descarrega els plafons informatius del Dia Mundial de l'Oncologia Radioteràpica (PDF)