Plafons informatius amb motiu del Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

Amb motiu del Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), la rambla de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull diversos plafons informatius sobre una malaltia que és freqüent, prevenible i tractable. Caracteritzada per símptomes respiratoris persistents, així com per una obstrucció crònica al pas de l'aire a través dels bronquis és deguda a alteracions de la via aèria o dels alvèols. Està causada habitualment per una exposició significativa a partícules nocives o gasos (bàsicament del tabac) i influïda per factors individuals.

La causa més important de la malaltia és el consum de tabac. És més freqüent en homes, fumadors i exfumadors i majors de 40 anys, si bé en la darrera dècada s'ha produït un augment important de l'MPOC en dones, a causa de la seva incorporació a l'hàbit tabàquic. Segons dades de 2019, es calcula que hi ha 384 milions de malalts un 11,7% de la població mundial. La mortalitat és de 3,17 milions de casos, representant la tercera causa de mort i el 2030 s'estimen uns 4,5 milions de morts.

Descarrega els plafons informatius del Dia Mundial de l'MPOC (PDF)