Es requereix:

 • Disposar de contracte laboral amb la categoria d'auxiliar o oficial administratiu/iva en el Centre d'Atenció Primària de Cambrils.
 • Titulació Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i/o Documentació Sanitària i/o Assistència a la direcció o equivalents.
 • Nivell C de Català o acreditació del nivell.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM(*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral com administratiu/iva en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 • Formació específica pel lloc de treball (indicant número d'hores).
 • Coneixements avançats d'ofimàtica: Excel, Acces, PowerPoint, ...
 • Coneixements en programes específics (E-CAP,...)
 • Polivalència funcional i flexibilitat horària.

Es cerca un/a professional resolutiu/iva, proactiu/iva, creatiu/iva, innovador/a, responsable, compromès/essa amb l'organització, empàtic/a, amb iniciativa, bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

S'ofereix:

 • Contracte laboral a jornada completa per la cobertura transitòria d'una excedència laboral al Centre d'Atenció Primària de Cambrils.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada).Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CI OA CAM 05 23

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2023