Es requereix:

 • Titulació de Llicenciatura o Grau en la branca de Ciències de la Salut o Ciències Socials (Psicologia i/o Treball Social). Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Català nivell C.

Es valorarà:

 • Postgrau o Màster en: Qualitat Assistencial i/o Mediació i/o Organització Sanitària o similars
 • Formació addicional en matèries pròpies de l'àmbit de la gestió sanitària i específiques pel lloc de treball.
 • Coneixements en l'àmbit de l'experiència del pacient en un format Patient Reported Experience Measuments (PREM)
 • Experiència en la gestió d'equips, coordinació amb altres entitats, resolució de conflictes, en elaboració d'índex NPS i CSAT,...
 • Coneixements d'entitats del tercer sector de l'entorn.
 • Coneixements d'idiomes: prioritàriament comprensió oral i escrita d'anglès.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, amb capacitat de lideratge, dots de comunicació, compromís amb la missió i valors de l'entitat, iniciativa, flexibilitat i adaptabilitat, capacitat analítica i de treball en equips interdisciplinaris.

S'ofereix:

 • Contracte inicial temporal a jornada completa.
 • Lloc estructural de caràcter permanent

Els candidats/ates hauran de presentar un Pla funcional d'un servei d'atenció al ciutadà que contempli l'experiència del pacient i dels seus mecanismes d'avaluació en un hospital universitari de segon nivell. Aquest document es lliurarà a l'e-mail: apersones.seleccio(ELIMINAR)@salutsantjoan.cat abans del dia 10 d'abril a les 23:59 h.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CAP AT CIU 03 23

Termini de presentació de sol·licituds:  10 d’abril de 2023