Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d'Especialista en Medicina Nuclear.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Llicència de supervisor/a d'instal·lacions radioactives.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral com metge/essa especialista en medicina nuclear en l'àmbit hospitalari.
 • Experiència acreditada en PET i cirurgia radioguiada.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip..

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Retribució competitiva segons conveni colectiu.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA MN 02 23

Contacte: Dr. Jordi Fuertes Manuel (Coordinador Clínic del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus)  mòbil: 667630257; e-mail: jordi.fuertes@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril de 2023