Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia. Títol expedit per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri espanyol competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa d'urgències en l'àrea de ginecologia i obstetrícia en l'àmbit hospitalari.
 • Titulacions de metge/essa especialista compatibles en l'àmbit de les urgències de ginecologia i obstetrícia hospitalària expedits per una Universitat/Ministeri espanyols, o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball. (Indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.
 • Coneixements del català parlat i escrit.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa, amb integració progressiva a l'equip, amb activitats d'atenció mèdica, diagnòstic i tractament en l'àrea d'urgències de ginecologia i obstetrícia.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA GINE URG 01 23

Contacte:

Dr. Pere Cavallé (Director del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 50260;  e-mail: pere.cavalle@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2023