Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d'especialista en Ginecología i Obstetricia  o que finalitzi la seva formació MIR en l'especialitat en Pediatria durant l'any 2023.Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Títol de metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetriícia en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l'àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en pediatria en l'àmbit hospitalari.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l'especialitat en altres països (Indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA GINE 01 23

Contacte:

Dr. Pere Cavallé (Director del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 50260; e-mail: pere.cavalle@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2023