Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa especialista en Anatomia Patològica. Ambdós títols expedits per una universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. Es tindran en compte les candidatures en procés de homologació del títol de metge/essa especialista en anatomia patològica per el Ministeri competent..
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anatomia patolòcica.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l'especialitat en altres països (Indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa, amb atenció continuada.
 • Retribució competitiva segons conveni colectiu.
 • Incorporació immediata.
 • Possibilitat d'incorporació a activitats docents universitàries i a activitats de recerca.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA AP 01 23

Contacte: Dr. Francesc Riu (Director del Servei d'Anatomia Patològica de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp)  telèfon: 977308517  e-mail: francesc.riu(ELIMINAR)@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2023