Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de metge/essa especialista en cardiologia.
 • Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Títol metge/essa especialista en cardiologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l'àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en cardiologia.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l'especialitat en altres països (indicant hores).
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S'ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA CARDIO 08 22

Contacte:

Dr. Josep Mª Alegret
Cap clínic del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus
Telèfon 977310300 Extensió: 51430
 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022