Es requereix:

 • Diplomatura o grau en Relacions Laborals. Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Experiència mínima de 1 any en funcions de responsabilitat en Departaments de Recursos Humans.
 • Català nivell C.
 • Estar prestant els seus serveis en Salut Sant Joan Reus - Baix Camp.

Es valorarà:

 • Formació especialitzada en matèries pròpies de l'àmbit de la gestió dels recursos humans i de legislació laboral.
 • Experiència en la gestió de processos de contractació de personal, sistema RED, Contrat@, confecció de nòmines, quitances i liquidacions, sistema CRETA, tramitacions dels procediments  d'IT i accidents de treball, estudis i càlcul de costos de pressupostos de personal, quadre de comandament, atenció a treballadors, etc.
 • Experiència laboral en departaments de recursos humans.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, capacitat analítica, de capacitat de comunicació i de treball en equip.

S'ofereix:

 • Dedicació a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CAP PERS 08 22

Documentació de la convocatòria: 

Termini de presentació de sol·licituds: 28 d’agost de 2022