Es requereix:

 • Titulació de Diplomatura o Grau en Infermeria o equivalent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral com infermer/a en una unitat de neurofisiologia clínica.
 • Experiència laboral com infermer/a amb pacients pediàtrics.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (indicant hores).
 • Activitat científica i docent.
 • Coneixements d'ofimàtica i SAP.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es busca un/a professional amb capacitat de treball en equip, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a resultats, capacitat d'adaptació, ús eficient dels recursos disponibles, orientació al pacient.

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/ i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

DUI NF 07 23

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Documentació de la convocatòria:

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de setembre de 2023