Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d'especialista en Ginecologia i Obstetrícia o que finalitzi la seva formació MIR en l'especialitat en Ginecologia i Obstetrícia durant l'any 2022.
 • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Títol de metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l'àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en Ginecologia i Obstetrícia en l'àmbit hospitalari.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l'especialitat en altres països (Indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

S'ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d'un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/ i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure's a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA GINE 05 22

Contacte:

Dr. Pere Cavallé
Director del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Sant Joan Reus
Telèfon 977310300 Extensió: 50260
e-mail: pere.cavalle(ELIMINAR)@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022