Formació especialitzada de Postgrau

IIR en Infermeria Pediàtrica

  • Nombre de places acreditades: 2
  • Cap de Servei Dr. Joaquín Escribano Subias
  • Presidenta de la Subcomissió Docent d'Infermeria: Esther Videgaín Bea

Tutors

Guia IIR d’Infermeria Pediàtrica

Cronograma de les rotacions

Protocol de supervisió

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus es caracteritza per tenir unes especialitats pediàtriques molt consolidades amb adjunts responsables d'alt nivell. Té molt bona relació entre el volum de pacients i el volum de residents i, a més a més, és un Servei amb una alta activitat investigadora.

Pla de rotacions

Any

Durada

Rotació

Dispositiu

R1

5

Atenció Primària

Centre d'Atenció Primària Marià Fortuny.  Reus V

2

Unitat d'Hospitalització Pediàtrica Lactants, escolars i preescolars

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

2

Cures al naixement i cures intermèdies neonatals. Unitat de Neonatologia

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

1

Onco-hematologia infantil

Hospital Sant Joan de Déu

1

Urgències Pediàtriques 

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

R2

2

 Atenció Primària

Centro de Atención Primaria Marià Fortuny.  Reus V

1

Unitat d'hospitalització. Atenció especialitzada. Hospital de Dia

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

1

Unitatde Referència Psiquiàtrica Infantil (URPI)

Institut Pere Mata

1

 Urgències Pediàtriques 

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

  3

Unitat de cures intensives neonatals

Hospital Sant Joan de Déu (2 meses)

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp (1 mes)

 

3

Unitat de cures intensives pediàtriques 

Hospital Sant Joan de Reus - Baix Camp

Les Àrees d'Hospitalització, d'Urgències Pediàtriques i Neonatologia estan decorades amb dibuixos que recorden el seguici festiu de la ciutat gràcies al projecte d'humanització obra de la Fundació Curarte

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Contacte de la Coordinadora Docent de la Subcomissió Docent d’Infermeria:

Sra. Mª Josefa Salmerón Gascón (mjosefa.salmeron@salutsantjoan.cat) – Telèfon: 663 708 307 

Guia EIR de l'especialitat en Infermeria Pediàtrica